top of page

Market Research Group

Public·11 members
Henry Rogers
Henry Rogers

Czcionka Horyzontu EXCLUSIVEJak powstaje miraż górny? Warstwa powietrza przy powierzchni ziemi jest chłodniejsza od wyższych warstw. Promienie świetlne są wówczas zakrzywiane ku dolnej, chłodnej, a więc gęstszej warstwie powietrza. Załamanie promieni powoduje powstanie odbicia lustrzanego. Do oczu obserwatora dociera obraz przedmiotów, będących poza kierunkiem spostrzegania, poza linią horyzontu. Refrakcja atmosferyczna (czyli ugięcie promieni świetlnych) pozornie unosi obiekty.
Czcionka horyzontu

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page